VÚV TGM Povodí Labe Povodí Ohře Povodí Vltavy Technologická agentura České republiky

Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn

Hodnocení vodních zdrojů

Hodnocení je rozděleno do časových kroků, a to do denního a měsíčního časového kroku. Základní schéma hodnocení je uvedeno, (viz obr. 1). V měsíčním časovém kroku je do hodnocení zahrnuto užívání vod, které v určitých povodích má velký vliv na přirozenou variabilitu odtokového režimu. Z těchto důvodů je užívání vody řešeno variantně. V některých případech poté může dojít k výraznému přesunu v jednotlivých kategorií hodnocení.

Obrázek 1: Schéma hodnocení vodních zdrojů

Obr. 1: Schéma hodnocení vodních zdrojů

Pozn.: MZP-minimální zůstatkový průtok, Q90 – průtok, který je dosažen v 90 procentech případů, K99 – poměr Qa a Q99

Vstupní data

Vstupní data pro hodnocení stavu vodních zdrojů lze dělit dle:

 1. časového měřítka
  denní
  měsíční
 2. hodnocené veličiny
  průtok, odtok
  základní odtok
  zásoba podzemní vody
 3. a dodatková data, jako jsou kvantily průtoků a minimální zůstatkové průtoky.