VÚV TGM Povodí Labe Povodí Ohře Povodí Vltavy Technologická agentura České republiky

Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn

Hodnocení vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn

Vyhodnocení je provedeno pro 30-ti letá období s referenčními roky 1975, 2025, 2055 a 2085. Variatní užívání bylo vytvořeno pro jednotlivé měsíce. Princip hodnocení je znázorněn na obr. 11 a je možné jej shrnout do následujících bodů:

  1.  Kalibrace modelu na současných podmínkách
  2. Upravení vstupních dat o užívání vody
  3. Upravení vstupních dat o klimatické scénáře
  4. Modelování bilance pro současné a výhledové podmínky
  5. Vyhodnocení změn stavu povrchových a podzemních vod

Vstupem do hodnocení jsou modelované řady odtokových výšek a základního odtoku z propojeného modelu Bilan. Hodnocení je založeno na kvantifikaci výhledových změn jednotlivých veličin od současných podmínek. 

Obr.11 Schéma hodnocení vodních zdrojů v podmínkách klimatické změny

Obr.11 Schéma hodnocení vodních zdrojů v podmínkách klimatické změny