Přepnout do české verze (CS)   /   Switch to English version (EN)

Welcome at the web presentation of the results of research project “Sustainable use of water resources in terms of climate change”, investigated by the T. G. Masaryk Water Research Institute in cooperation with state enterprises Povodí Labe, Ohře and Vltavy. The aim of the project was to develop software tools for modelling water balance in the current and future conditions. As part of the project, a guidance for the assessment of surface and groundwater resources was created.

Year Title
2014 Vizina, A., Hanel, M., Vlnas, R., Kašpárek, L. (2014) Vyhodnocení četnosti suchých období v České republice v podmínkách klimatické změny, SOVAK. Journal article
2013 Hanel, M., Mrkvičková, M., Máca, P., Vizina, A., Pech, P. (2013) Evaluation of basic statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated future changes in runoff in the Czech Republic. Water Resources Management Journal article
2011 Vizina, A., Hanel, M. (2011) Eliminace ovlivnění průtoku pomocí propojeného modelu hydrologické a vodohospodářské bilance, Vodní hospodářství. Journal article
2014 Hanel, M., Vizina, A., Martínková, M., Horáček, S., Porubská D., Fendek, M., Fendeková, M. (2014) Changes of drought characteristics in small Czech and Slovakian catchments projected by the CMIP5 GCM ensemble. Hydrology in a Changing World: Environmental and Human Dimensions. Conference paper
2014 Vizina, A. a kolektiv (2014) Metodika. Guidance
2014 Horáček, S., Vizina, A., Horáček, S., Hanel, M. (2014) Model Bilan. Software
2014 Horáček, S., Vizina, A., Horáček, S., Hanel, M. (2014) R package Bilan. Software
2011 Beran, A., Horáček, S., Hanel, M. (2011) Zjednodušení metody výpočtu potenciální evapotranspirace v nové verzi modelu BILAN. VTEI (2011/3). Journal article
2013 Beran, A., Vizina, A. (2013) Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu z volné hladiny a identifikace trendů ve vývoji měřených veličin ve výparoměrné stanici Hlasivo. VTEI (2013/4). Journal article
2013 Máca, P., Vizina, A., Horáček, S. (2013) Optimalizace parametrů modelu Bilan metodou SCDE. VTEI (2013/4). Journal article

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

T.G.Masaryk Water Research Institute, p.r.i.

Ing. Adam Vizina, Ph.D., Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Ing. Stanislav Horáček, Ph.D., Doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Radek Vlnas, Ing. Roman Kožín, Ing. Jan Pistulka, Jan Kašpárek, František Kubeček, Mgr. Pavel Treml, Zuzana Groschupová, Petra Malíková

Povodí Labe, s.p.

Povodí Labe, s.p.

Ing. Petr Ferbár, Ing. Petr Martínek ad.

Český hydrometeorologický ústav

Povodí Ohře, s.p.

Ing. Václav Svejkovský, RNDr. Pavel Poledníček, Ing. Tomáš Pail ad.

Český hydrometeorologický ústav

Povodí Vltavy, s.p.

Ing. Zuzana Keprtová, Ing. Magdalena Tlapáková, Ing. Jaroslava Votrubová ad.

Guidance

Guidance summarizes the basic principles of climate change scenarios development and impact assessment, in the context of water management and planning. The aim of the guidance is the assessment of surface water and groundwater resources.

Guidance not available in English

Application

Web application of chronological hydrological balance model Bilan. The application is running on-line and it is designed for simple evaluation of water balance, the full version of the model is available by the authors of the project.

Open application