Přepnout do české verze (CS)   /   Switch to English version (EN)

Vítejte na stránkách věnovaných výsledkům projektu „Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn“, jehož řešení zajišťoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka ve spolupráci se státními podniky povodí Labe, Ohře a Vltavy. Cílem projektu bylo vytvoření softwarových prostředků pro modelování vodní bilance v současných a výhledových podmínkách. Součástí řešení projektu je tvorba metodiky pro hodnocení povrchových a podzemních vodních zdrojů.

Rok dosažení Název Popis
2015 Vizina, A., Horáček, S., Hanel, M., Kašpárek, L. (2015) Nové možnosti modelu Bilan. VTEI (2015/v tisku). Odborný článek (Jrec)
2014 Vizina, A., Hanel, M., Vlnas, R., Kašpárek, L. (2014) Vyhodnocení četnosti suchých období v České republice v podmínkách klimatické změny, SOVAK. Odborný článek (Jrec)
2014 Hanel, M., Vizina, A., Martínková, M., Horáček, S., Porubská D., Fendek, M., Fendeková, M. (2014) Changes of drought characteristics in small Czech and Slovakian catchments projected by the CMIP5 GCM ensemble. Hydrology in a Changing World: Environmental and Human Dimensions. Odborný článek (Jconf)
2014 Vizina, A. a kolektiv (2014) Metodika. Metodika
2014 Horáček, S., Vizina, A., Horáček, S., Hanel, M. (2014) Model Bilan. Software
2013 Hanel, M., Mrkvičková, M., Máca, P., Vizina, A., Pech, P. (2013) Evaluation of basic statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated future changes in runoff in the Czech Republic. Water Resources Management Odborný článek (Jimp)
2014 Horáček, S., Vizina, A., Horáček, S., Hanel, M. (2014) R package Bilan. Software
2013 Beran, A., Vizina, A. (2013) Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu z volné hladiny a identifikace trendů ve vývoji měřených veličin ve výparoměrné stanici Hlasivo. VTEI (2013/4). Odborný článek (Jrec)
2013 Máca, P., Vizina, A., Horáček, S. (2013) Optimalizace parametrů modelu Bilan metodou SCDE. VTEI (2013/4). Odborný článek (Jrec)
2011 Vizina, A., Hanel, M. (2011) Eliminace ovlivnění průtoku pomocí propojeného modelu hydrologické a vodohospodářské bilance, Vodní hospodářství. Odborný článek (Jrec)
2011 Beran, A., Horáček, S., Hanel, M. (2011) Zjednodušení metody výpočtu potenciální evapotranspirace v nové verzi modelu BILAN. VTEI (2011/3). Odborný článek (Jrec)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Ing. Adam Vizina, Ph.D., Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Ing. Stanislav Horáček, Ph.D., Doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Radek Vlnas, Ing. Roman Kožín, Ing. Jan Pistulka, Jan Kašpárek, František Kubeček, Mgr. Pavel Treml, Zuzana Groschupová, Petra Malíková

Povodí Labe, s.p.

Povodí Labe, s.p.

Ing. Petr Ferbár, Ing. Petr Martínek ad.

Český hydrometeorologický ústav

Povodí Ohře, s.p.

Ing. Václav Svejkovský, RNDr. Pavel Poledníček, Ing. Tomáš Pail ad.

Český hydrometeorologický ústav

Povodí Vltavy, s.p.

Ing. Zuzana Keprtová, Ing. Magdalena Tlapáková, Ing. Jaroslava Votrubová ad.

Metodika

Metodika shrnuje zásadní principy posuzování dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a vodohospodářském plánování. Jsou popsány metody tvorby scénářů změny klimatu a jejich aplikace ve vodním hospodářství. Cílem Metodiky je vyhodnocení vodních zdrojů pro současné a výhledové podmínky s důrazem na užívání vody. Výsledky jsou zahrnuty do plánů povodí.

Otevřít metodiku

Aplikace Bilan

Webová aplikace modelu chronologické hydrologické bilance Bilan. Aplikace je v on-line režimu a slouží pro jednoduché vyhodnocení bilance, plná verze modelu je k dispozici u autorů projektu.

Otevřít aplikaci